Pliki cookies
menutop

Potwierdzenie ubezpieczenia

Od 1 stycznia 2013r zmieniły się zasady potwierdzenie ubezpieczenia. Wystarczy w rejestracji podać nr PESEL, pracownik rejestracji zweryfikuje uprawnienie do świadczeń w ramach NFZ. W przypadku braku potwierdzenia ubezpieczenia, pacjent okazuje dokument potwierdzający zgłoszenie do ubezpieczenia ZUS ZUA lub RMUA a dla dziecka druk ZUS ZCNA, lub wypełnia oświadczenie.

Wzory oświadczeń, które pacjent (lub jego opiekun) będą mogli składać po 1 stycznia 2013 r. w przypadku, kiedy NFZ nie potwierdzi prawa do świadczeń, a pacjent ma do nich prawo:
http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=9&dzialnr=2&artnr=5127

Ulotka informacyjna dla pacjenta o zasadach potwierdzania prawa do świadczeń zdrowotnych po 1 stycznia 2013 r.

Telefon informacyjny w oddziale Funduszu pod którymi można wyjaśnić wątpliwości związane z potwierdzeniem prawa do świadczeń w systemie eWUŚ. - 71 79 79 199

Osoba, która zamierza skorzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej w ramach ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia zobowiązana jest przedstawić potwierdzenie prawa do ich uzyskania.