Pliki cookies
menutop

Centrum Neuropsychiatrii "NEUROMED" SPZOZ we Wrocławiu otrzymało dofinansowanie do projektu nr RPDS.06.02.00-02-0060/16 pt "Przebudowa i rozbudowa budynku Centrum Neuropsychiatrii NEUROMED SP ZOZ we Wrocławiu przy ul. Białowieskiej 74 oraz zakup sprzętu diagnostycznego dla Poradni Specjalistycznych" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020.

Realizacja projektu umożliwi utworzenie specjalistycznych poradni, pozwalających na kompleksową diagnozę i terapię dzieci i młodzieży, poprawę jakości i komfortu udzielnych świadczeń zdrowotnych poprzez zastąpienie leczenia stacjonarnego/szpitalnego leczeniem ambulatoryjnym/dziennym zarówno na etapie diagnostyki jak i leczenia.

Zaplanowane Poradnie Specjalistyczne
1. Poradnia neurologiczna dla dzieci
2. Poradnia Foniatryczna i Audiologiczna
3. Poradnia Otolaryngologiczna
4. Poradnia Logopedyczna
5. Poradnia Wad Postawy

Do nowych pomieszczeń przeniesiony zostanie Ośrodek Rehabilitacji Dziennej dla dzieci

Roboty budowlane objęte projektem:
- dobudowa kondygnacji w istniejącym Pawilonie z wyposażeniem,
- budowa klatki schodowej zewnętrznej,
- modernizacja rejestracji w istniejącym budynku
- wymiana windy.

W ramach projektu Planuje się zakup następującego sprzętu diagnostycznego:
1. Zestaw EEG z video, mapingiem, biofeedbackiem oraz holterem EEG 8 i 16-kanałowym
2. USG przeciemiączkowe, z głowicą do wad postawy
3. EMG 4-kanałowy
4. Kabina ciszy do badania słuchu
5. Laryngostroboskop/laryngowideostroboskop
6. Urządzenie do badania otoemisji akustycznych
7. Fiberoskop diagnostyczny
8. Videotoskop
9. Aparat do badań układu równowagi posturograf
10. Audiometr kliniczny z audiometrią słowną
11. Tympanometr

Całkowity koszt inwestycji: 4 616 026,00 zł PLN w tym:
Kwota dofinansowania ze środków UE - 2 344 284,04 PLN
Kwota dofinansowania Gminy Wrocław wynosi - 2 027 272,88 PLN
Środki własne Centrum NEUROMED - 244 469,08 PLN

Przejdź do strony z Zamówieniami Publicznymi


Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego