Pliki cookies
menutop
Formy pomocy

Centrum oferuje następującą pomoc:

- konsultacje psychiatryczne,
- konsultacje neurologiczne,
- konsultacje psychologiczne,
- konsultacje rehabilitacyjne
- psychoterapia dzieci, młodzieży dorosłych,
- terapia rodzin,
- terapia małżeńska i par,
- terapia uzależnień (indywidualna i grupowa),
- grupy wsparcia (dla rodziców, młodzieży i dzieci),
- grupy terapeutyczne,
- warsztaty psychologiczne,
- rehabilitacja,
- terapia logopedyczna,
- diagnostyka EEG, potencjały słuchowe,
- trening EEG Biofeedback,
- stymulacja sensoryczna.


Komu pomagamy
Skontaktuj się z nami