Pliki cookies
menutop
Kontakt

CENTRUM NEUROPSYCHIATRII "NEUROMED"
ul. Białowieska 74a (wejście od ulicy Rysiej)
54-235 Wrocław
e-mail: sekretariat@neuropsychiatria.com

Godziny otwarcia Centrum:
7.00 - 19.00

Godziny rejestracji:
rejestracja czynna od godziny 7.00 do 19.00
rejestracja telefoniczna od godziny 7.30 do 18.30

e-mail: rejestracja@neuropsychiatria.com

Świadczymy usługi nieodpłatnie w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz odpłatnie dla osób nieubezpieczonych i nieuprawnionych.

REJESTRACJA
Rejestracja odbywa się na podstawie skierowania, które jest wymagane do lekarza neurologa Ośrodka Rehabilitacji Dziennej oraz do Oddziału Dziennego Psychiatrycznego, Poradni Psychologicznej i Seksuologicznej.

Do rehabilitacji osób z dysfunkcją narządu słuchu i mowy wymagane jest skierowanie od lekarza specjalisty otolaryngologa lub foniatry.

Obowiązek dostarczenia oryginału skierowania
Od 2015 roku pacjent ma obowiązek dostarczyć oryginał skierowania (o ile jest ono wymagane), nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących, pod rygorem skreślenia z listy oczekujących.

Rejestracja na wizyty odbywa się osobiście lub telefonicznie pod numerami telefonów:
71 350-17-30 wewn. 31
tel. komórkowy: 516 021 956 od 7:30 do godz. 11:00POZOSTAŁE TELEFONY:
Sekretariat dyrekcji: (71) 350-17-30 w. 32
Fax: (71) 350 17 81
Z-ca dyrektora ds. Lecznictwa: wewn. 54
Z-ca dyrektora ds. administracyjno-organizacyjnych: wewn. 42
Księgowość - kadry - płace: wewn. 46
Administracja: wewn. 47

ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHIATRYCZNY
Ordynator: wewn. 74
Pielęgniarka oddziałowa: wewn. 66
Gabinet pielęgniarek: wewn. 41
Pokój lekarzy: wewn. 34
Pracownik socjalny: wewn. 66
Sekretariat szkoły: (71) 798 68 88 wewn. 100

ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHIATRYCZNY DLA MŁODZIEŻY (ul. Borowska 181)
Informacja: (71) 786 43 44
E-mail:oddzial.mlodziezowy@neuropsychiatria.com

OŚRODEK TERAPII UZALEŻNIEŃ (ul. Borowska 181)
Rejestracja / Informacja: (71) 786 43 44
Kierownik Ośrodka: (71) 786 43 42
E-mail:oddzial.mlodziezowy@neuropsychiatria.com

PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ
Punkt Informacyjno-Konsultacyjny tel. kom. 500 133 139
E-mail:uzaleznienia@neuropsychiatria.com


Jak do nas trafić?Komu pomagamy