Pliki cookies
menutop

Praktyki, staże:

Poprzez współpracę z wrocławskimi uczelniami wyższymi przygotowujemy studentów i specjalistów do pogłębienia wiedzy praktycznej, nabywanie i rozwijanie umiejętności jej praktycznego wykorzystania, zdobywania doświadczenia w bezpośrednim kontakcie z pacjentem oraz do współdziałania w zespole terapeutycznym.
Warunki odbywania praktyk i staży określone zostały w WYTYCZNYCH W ZAKRESIE ODBYWANIA PRAKTYK ZAWODOWYCH.

Wniosek o praktyki - format Microsoft Word
Zasady praktyk - format PDF