Pliki cookies
menutop

Świadczenia medyczne finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia:

Centrum NEUROMED ul. Białowieska 74a:

 1. ŚWIADCZENIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DOROSŁYCH
 2. ŚWIADCZENIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
 3. ŚWIADCZENIA PSYCHOLOGICZNE
 4. ŚWIADCZENIA DZIENNE PSYCHIATRYCZNE REHABILITACYJNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
 5. LECZENIE ŚRODOWISKOWE (DOMOWE)
 6. REHABILITACJA DZIECI Z ZABURZENIAMI WIEKU ROZWOJOWEGO W OŚRODKU/ODDZIALE DZIENNYM
 7. ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROLOGII DZIECIĘCEJ
 8. ŚWIADCZENIA W PORADNI NEUROLOGICZNEJ
 9. REHABILITACJA DZIECI Z DYSFUNKCJĄ NARZĄDU SŁUCHU I MOWY
 10. ŚWIADCZENIA DLA OSÓB Z AUTYZMEM DZIECIĘCYM LUB INNYMI CAŁOŚCIOWYMI ZABURZENIAMI ROZWOJU
 11. ŚWIADCZENIA SEKSUOLOGICZNE I PATOLOGII WSPÓŁŻYCIA

Ośrodek Terapii Uzależnień ul. Borowska 181:

 1. ŚWIADCZENIA TERAPII UZALEŻNIENIA I WSPÓŁUZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU
 2. ŚWIADCZENIA TERAPII UZALEŻNIEŃ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
 3. ŚWIADCZENIA DZIENNE TERAPII UZALEŻNIENIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY