Pliki cookies
menutop
Zakres pomocy / Młodzież

- Diagnoza i terapia psychiatryczna
- Diagnoza i terapia neurologiczna
- Diagnoza i terapia psychologiczna
- Zachowania buntownicze dzieci i młodzieży
- Agresja
- Próby samobójcze
- Depresja
- Wycofanie
- Zaburzenia zachowania
- Problemy wychowawcze i edukacyjne dziecka
- Zaburzenia jedzenia


Komu pomagamy
Skontaktuj się z nami