Pliki cookies
menutop

 Zamówienia publiczne:

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA LATA 2021-2022 CENTRUM NEUROPSYCHIATRII NEUROMED SP ZOZ

Data publikacji: 21.09.2021

Zapytanie ofertowe - format PDF


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: Zakup i dostawa sprzętu i wyposażenia do magnetycznej przezczaszkowej stymulacji mózgu

Data publikacji: 18.03.2020

Wynik postępowania - format PDF

Data publikacji: 06.03.2020

Informacja z otwarcia ofert - format PDF

Data publikacji: 27.02.2020

Informacje zamawiającego - format PDF

Data publikacji: 26.02.2020

Ogłoszenie o zamówieniu - format PDF
SIWZ - format PDF
SIWZ cz. II - wzór umowy - format PDF
SIWZ cz. III - opis przedmiotu zamówienia (OPZ) - format Word
Formularz ofertowy wraz z załącznikami - format Word


Zapytanie ofertowe "PRZEPROWADZENIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA LATA 2019-2020"

Data publikacji: 03.02.2020

UCHWAŁA NR XVIII/492/20 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 23 stycznia 2020 r. - format PDF

Data publikacji: 28.11.2019

Zapytanie ofertowe - format PDF


Zapytanie ofertowe "Zakup i dostawa sprzętu IT w ramach projektu nr RPDS.06.02.00-02-0060/16"

Data publikacji: 18.09.2018

Wybór oferty - format PDF

Data publikacji: 14.09.2018

Zapytanie ofertowe dostawa - korekta parametrów - format PDF

Data publikacji: 10.09.2018

Zapytanie ofertowe dostawa - format Word
Zapytanie ofertowe dostawa - format PDF
Projekt umowy - format PDF


Przetarg na: Zakup i dostawa zestawu do badań EEG oraz IT w ramach projektu nr RPDS.06.02.00-02-0060/16

Data publikacji: 31.08.2018

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej dla Wykonawców - format PDF

Data publikacji: 23.08.2018

informacja z otwarcia ofert - format PDF

Data publikacji: 14.08.2018

Ogłoszenie o zamówieniu - format PDF
SIWZ cz. I - Instrukcja dla Wykonawców (IDW) - format PDF
SIWZ cz. II - Aktualny wzór umowy - format PDF
SIWZ cz. III - opis przedmiotu zamówienia (OPZ) - format PDF
Oferta wraz z załącznikami - format Word


Przetarg na: Zakup i dostawa sprzętu medycznego i IT w ramach projektu nr RPDS.06.02.00-02-0060/16

Data publikacji: 27.08.2018

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zadanie nr 5 - format PDF

Data publikacji: 20.08.2018

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zadanie nr 1 i nr 2 - format PDF

Data publikacji: 17.08.2018

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzysteniejszej - format PDF

Data publikacji: 14.08.2018

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dla zadania 3 i 6 - format PDF

Data publikacji: 31.07.2018

Informacja z otwarcia ofert - format PDF

Data publikacji: 27.07.2018

Informacja zamawiającego nr 6 - format PDF
Informacja zamawiającego nr 7 - format PDF
Informacja zamawiającego nr 8 - format PDF
Aktualny Formularz ofertowy wraz załącznikami 27.07.2018.doc - format Word
Informacja zamawiającego nr 9 - format PDF

Data publikacji: 26.07.2018

Informacja zamawiającego nr 3 - format PDF
Informacja zamawiającego nr 4 - format PDF
Informacja zamawiającego nr 5 - format PDF
Aktualny wzór umowy 26.07.2018 - format PDF
Aktualny Formularz ofertowy wraz załącznikami 26.07.2018.doc - format Word

Data publikacji: 25.07.2018

Informacja zamawiającego nr 2 - format PDF

Data publikacji: 24.07.2018

Informacja zamawiającego nr 1 - format PDF

Data publikacji: 23.07.2018

Ogłoszenie o zamówieniu - format PDF
SIWZ cz. I - Instrukcja dla wykonawców - format PDF
SIWZ cz. II - Wzór umowy - format PDF
SIWZ cz. III - Opis przedmiotu zamówienia - format PDF
SIWZ cz. III - Opis przedmiotu zamówienia - format Word
Formularz ofertowy wraz załącznikami - format PDF
Formularz ofertowy wraz załącznikami - format Word


Zapytanie ofertowe na wykonanie i montaż tablicy pamiątkowej oraz 250 szt. naklejek informacyjnych

Data publikacji: 19.07.2018

Wybór oferty najkorzystniejszej - format PDF

Data publikacji: 12.07.2018

Termin złożenia oferty 18.07.2018 do godziny 15:00
Możliwość złożenia oferty drogą elektroniczną.

Zapytanie ofertowe - format Word
Zał. nr 2- Umowa tablica pamiątkowa - format Word
Podręcznik wnioskodawcy - format PDF


Przetarg na: Dostawa, montaż oraz ustawienie mebli biurowych oraz wyposażenie sal rehabilitacji i integracji sensorycznej

Data publikacji: 02.07.2018

Informacja o wyborze oferty zad.2 - format PDF

Data publikacji: 27.06.2018

Informacja o wyborze oferty zad.1 - format PDF

Data publikacji: 19.06.2018

Informacja z otwarcia ofert - format PDF

Data publikacji: 14.06.2018

Informacja zamawiającego nr 1 - format PDF
Opis przedmiotu zamowienia - format Excel

Data publikacji: 11.06.2018

Ogłoszenie o zamówieniu - format PDF
SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców - format PDF
Wzór umowy - format PDF
Formularz ofertowy wraz z załacznikami.pdf- format PDF
Opis przedmiotu zamowienia - format Excel
Tabela ceny dla cz. I i II - format Excel
Plan - rejestracja - format PDF
Plan - rzut piętra - format PDF


Przetarg na: Przebudowa i rozbudowa budynku Centrum Neuropsychiatrii NEUROMED SP ZOZ we Wrocławiu przy ul. Białowieskiej 74

Data publikacji: 05.01.2017

Informacja o wyniku postępowania - format PDF

Data publikacji: 19.12.2017

Informacje z otwarcia ofert - format PDF

Data publikacji: 12.12.2017

Informacje dla zamawiającego nr 1 - format PDF
Rysunek do pytania nr 1 - format PDF
Rysunek do pytania nr 2 - format PDF

Data publikacji: 04.12.2017

Ogłoszenie o zamówieniu - format PDF
SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców - format PDF
Wzór umowy - format PDF
Opis przedmiotu zamówienia - format PDF
Załączniki edytowalne - format Word
Dokumentacja projektowa - archiwum ZIP


Przetarg na: Przebudowa i rozbudowa budynku Centrum Neuropsychiatrii NEUROMED SP ZOZ we Wrocławiu przy ul. Białowieskiej 74

Data publikacji: 16.11.2017

Informacja o wyniku postępowania - format PDF

Data publikacji: 10.11.2017

Informacja z otwarcia ofert - format PDF

Data publikacji: 8.11.2017

Informacja zamawiającego nr 2 - format PDF

Data publikacji: 27.10.2017

Ogłoszenia o zmianie terminu składania ofert - format PDF
Dokumentacja - uzupełnienie - archiwum ZIP
Informacja zamawiającego nr 1 - format PDF

Data publikacji: 17.10.2017

Ogłoszenie o zamówieniu - format PDF
SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców - format PDF
Wzór umowy - format PDF
Opis przedmiotu zamówienia - format PDF
Załączniki edytowalne - format Word
Dokumentacja projektowa - archiwum ZIP


Przetarg na: Przebudowa i rozbudowa budynku Centrum Neuropsychiatrii NEUROMED SP ZOZ we Wrocławiu przy ul. Białowieskiej 74

Data publikacji: 05.10.2017

Wynik postępowania - format PDF

Data publikacji: 03.10.2017

Informacja z otwarcia ofert - format PDF

Data publikacji: 27.09.2017

Informacja zamawiającego nr 2 - format PDF

Data publikacji: 26.09.2017

Zmiana terminu składania ofert - format PDF
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - format PDF

Data publikacji: 06.09.2017

Ogłoszenie o zamówieniu - format PDF
SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców - format PDF
Wzór umowy - format PDF
Opis przedmiotu zamówienia - format PDF
Dokumentacja wykonawcza - archiwum ZIP


Zapytanie ofertowo-cenowe: zakup i dostawa wanny do hydromasażu wirowego dla niemowląt i dzieci

Data publikacji: 01.09.2017

Informacja o wyniku postępowania - format PDF

Data publikacji: 28.08.2017

Zapytanie o cenę - format PDF
Wzór oferty - format PDF
Oświadczenie dotyczące braku konfliktu interesów - format Word


Zapytanie ofertowe dla postępowania, prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną zgodnie z:
- Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
- Pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. "Przebudowa i rozbudowa budynku Centrum Neuropsychiatrii SP ZOZ we Wrocławiu przy ul. Białowieskiej 74 oraz zakup sprzętu diagnostycznego dla Poradni Specjalistycznych (Projekt nr RPDS.06.02.00-02-0060/16)"


Data publikacji: 14.07.2017

Informacja o wyniku postępowania - format PDF

Data publikacji: 07.07.2017

Instrukcja dla Wykonawców - format PDF
Wzór umowy - format PDF
Opis przedmiotu zamówienia - format PDF


Przetarg na: Nieograniczony przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż składników majątkowych. Przedmiotem sprzedaży są komputery.

Data publikacji: 09-12-2015

Unieważnienie przetargu - format PDF

Data publikacji: 20-10-2015

Ogłoszenie - format PDF
Wszór oferty - format Ms Word
Wzór umoway - format Ms Word


Przetarg na: Nieograniczony przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż składników majątkowych. Przedmiotem sprzedaży są komputery.

Data publikacji: 10-07-2015

Unieważnienie przetargu - format PDF

Data publikacji: 17-06-2015

Ogłoszenie - format Ms Word
Wszór oferty - format Ms Word
Wzór umoway - format Ms Word


Przetarg na: Nieograniczony przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż składników majątkowych. Przedmiotem sprzedaży są komputery.

Data publikacji: 17-06-2015

Unieważnienie przetargu - format Ms Word

Data publikacji: 29-05-2015

Ogłoszenie - format Ms Word
Wszór oferty - format Ms Word
Wzór umoway - format Ms Word


Przetarg na: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania do siedziby Centrum Neuropsychiatrii "NEUROMED"

Data publikacji: 16.04.2014

Wyniki przetargu - format PDF

Data publikacji: 08.04.2014

Zapytanie oferenta nr 1 - format PDF

Data publikacji: 02.04.2014

SIWZ - format PDF
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia - format Ms Word
Załącznik nr 2 - Formularz oferty - format Ms Word
Załącznik nr 3 - Oświadczenia oferenta - format Ms Word
Załącznik nr 3a - Informacja o przynależności do grupy kapitałowej - format Ms Word
Załącznik nr 4 - Wykaz dostaw wykonanych 2w ciągu ostatnich 3 lat - format Ms Word
Załącznik nr 5 - Wzór umowy zawierający istotne postanowienia - format PDF
Załącznik nr 6 - Projekt gwarancji należytego wykonania umowy - format Ms Word


Przetarg na: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania do siedziby Centrum Neuropsychiatrii "NEUROMED"

Data publikacji: 02.04.2014

Unieważnienie przetargu - format PDF

Data publikacji: 18.03.2014

SIWZ - format PDF
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia - format Ms Word
Załącznik nr 2 - Formularz oferty - format Ms Word
Załącznik nr 3 - Oświadczenia oferenta - format Ms Word
Załącznik nr 3a - Informacja o przynależności do grupy kapitałowej - format Ms Word
Załącznik nr 4 - Wykaz dostaw wykonanych w ciągu ostatnich 3 lat - format Ms Word
Załącznik nr 5 - Wzór umowy zawierający istotne postanowienia - format PDF
Załącznik nr 6 - Projekt gwarancji należytego wykonania umowy - format Ms Word


Przetarg na: Remont dachu i naprawa tynków części budynku Przychodni Specjalistycznej Centrum Neuropsychiatrii NEUROMED

Data publikacji: 25.09.2013

Wyniki przetargu - format PDF

Data publikacji: 09.09.2013

SIWZ - format PDF
Załącznik numer 1 - specyfikacja techniczna - format PDF
Załącznik numer 2 - karta odmiarów - format PDF
Załącznik numer 3 - oświadczenia - format Ms Wrord
Załącznik numer 4 - wykaz robót - format Ms Word
Załącznik numer 5 - formularz ofertowy - format Ms Word
Załącznik numer 6 - umowa - format Ms Word


Przetarg na: Przygotowanie i dostawa posiłków dla Oddziałów Dziennych Psychiatrycznych

Data publikacji: 07.06.2013

Wynik przetargu - format PDF

Data publikacji: 28.05.2013

Zapytnie oferenta nr 2 - format PDF

Data publikacji: 27.05.2013

Zapytnie oferenta nr 1 - format PDF

Data publikacji: 21.05.2013

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - format PDF
Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - format PDF

Data publikacji: 20.05.2013

SIWZ - Przygotowanie i dostawa posiłków - format PDF
Załącznik Nr 1
- Formularz ofertowy - format DOC
Załącznik Nr 2
- oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w przetargu i braku podstaw do wykluczenia, oraz oświadczenia zawarte w pkt VI ust1 i,j,k,l,m - format DOC
Załącznik Nr 3
- oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji SIWZ i warunków umowy - format DOC
Załącznik Nr 4
- wykaz zamówień wykonanych w ciągu ostatnich 3 lat - format DOC
Załącznik Nr 5
- Wykaz sprzętu i personelu służącego do realizacji zamówienia - format DOC
Załącznik Nr 6
- Wzór umowy zawierający istotne postanowienia - format DOC


Data publikacji: 14.02.2013

OGŁOSZENIE O PRZETARGU W FORMIE PISEMNEGO KONKURSU OFERT NA SPRZEDAŻ UŻYWANEGO SPRZĘTU KUCHENNEGO

Ogłoszenie przetargu - format PDF
warunki przystąpienia do przetargu - format PDF


Data publikacji: 19.03.2013

Protokół z wyboru oferty - format PDF


Data publikacji: 08.02.2013

Przetarg na: Dostawa leków, produktów leczniczych i materiałów opatrunkowych do apteki ogólnodostępnej BIAŁOWIESKA

SIWZ - przetarg na dostawę leków - format PDF
Załącznik numer 2 - Formularz asortymentowo cenowy - format Excel


Data publikacji: 19.03.2013

Unieważnienie przetargu nieograniczonego na dostawę leków - format PDF


Data publikacji: 16.01.2013

Przetarg na: Dostawa leków, produktów leczniczych i materiałów opatrunkowych do apteki ogólnodostępnej BIAŁOWIESKA

SIWZ - przetarg na dostawę leków - format PDF
Załącznik numer 2 - Formularz asortymentowo cenowy - format Excel


Data publikacji: 25.01.2013

Unieważnienie przetargu nieograniczonego na dostawę leków - format PDF


Data publikacji: 17.02.2012

Przetarg na: Dostawa leków, produktów leczniczych i materiałów opatrunkowych do apteki ogólnodostępnej BIAŁOWIESKA

SIWZ - przetarg na II dostawę leków - format PDF
Załącznik numer 2 - Formularz asortymentowo cenowy - format Excel


Data publikacji: 20.02.2012

Zapytanie oferenta 1 - format PDF

Data publikacji: 09.03.2012

Unieważnienie przetargu nieograniczonego na dostawę leków - format PDF


Data publikacji: 16.01.2012

Przetarg na: Dostawa leków, produktów leczniczych i materiałów opatrunkowych do apteki ogólnodostępnej BIAŁOWIESKA

SIWZ - przetarg na dostawę leków - format PDF
Załącznik numer 2 - Formularz asortymentowo cenowy - format Excel

Data publikacji: 20.02.2012

Unieważnienie przetargu nieograniczonego na dostawę leków - format PDF


Data publikacji: 04.02.2011

Przetarg na: Dostawa leków, produktów leczniczych i materiałów opatrunkowych do apteki ogólnodostępnej BIAŁOWIESKA

Ogłoszenie - przetarg na dostawę leków - format PDF
SIWZ - przetarg na dostawę leków - format PDF
Załącznik numer 1 - Formularz ofertowy - format PDF
Załącznik numer 2 - Formularz asortymentowo cenowy - format Excel
Załącznik numer 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - format PDF
Załącznik numer 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - format PDF
Załącznik numer 5 - Projekt umowy - format PDF

Data publikacji: 14.02.2011

Zapytanie oferenta 1 - format PDF

Data publikacji: 15.02.2011

Zapytanie oferenta 2 - format PDF
ZMIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE ZAŁĄCZNIKA NR 2 - format PDF

Data publikacji: 22.02.2011

Wynik postępowania przetargowego - format PDF


Data publikacji: 18.01.2011

Przetarg na: Dostawa leków, produktów leczniczych i materiałów opatrunkowych do apteki ogólnodostępnej BIAŁOWIESKA

Ogłoszenie - przetarg na dostawę leków - format PDF
SIWZ - przetarg na dostawę leków - format PDF
Załącznik numer 1 - Formularz ofertowy - format PDF
Załącznik numer 2 - Formularz asortymentowo cenowy - format Excel
Załącznik numer 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - format PDF
Załącznik numer 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - format PDF
Załącznik numer 5 - Projekt umowy - format PDF

Data publikacji: 26.01.2011

Zapytanie oferenta 1 - format PDF

Data publikacji: 02.02.2011

Unieważnienie przetargu nieograniczonego na dostawę leków - format PDF